Onderzoek

‘Sociaal werkers kunnen met de inzet van een flexibel budget veel ruimte nemen en buiten de gebaande paden denken en handelen waardoor mensen beter geholpen kunnen worden.' Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de City Deal Inclusieve Stad.

Het afgelopen jaar experimenteerde Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, samen met het Rijk, met alternatieve ondersteuningsvormen voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek, in het kader van City Deal Inclusieve Stad. Het doel was een betere ondersteuning bieden tegen hetzelfde budget.

Voor het onderzoek zijn ruim 85 casussen van de vijf steden geanalyseerd waarbij de nieuwe aanpak is toegepast en zijn 52 huishoudens en 43 sociaal werkers geïnterviewd. In deze samenvatting veel lessen en voorbeeldmateriaal uit deze gemeenten.Hieronder het onderzoeksrapport.

Reflectiesessie

Vooruitlopend op het onderzoek maakte een gemengd gezelschap bestaande uit zo’n zestig deelnemers, uit City Deal-steden, andere gemeenten en het Rijk, zowel uitvoerders als directeuren alvast een balans op. 

Wat heeft negen maanden experimenteren en leren opgeleverd?