De deelnemende gemeenten aan de Village Deals doen veel ervaringen op met wat wel en niet werkt in het stimuleren van een integrale aanpak. Om deze inzichten te benutten, zodat ook andere wethouders en raadsleden hier hun voordeel mee kunnen doen, deed Movisie onderzoek in opdracht van de VNG.

Leren van bestuurlijke ervaringen

Centraal in het onderzoek stonden de bestuurlijke instrumenten en processen die bijdragen aan een meer integrale aanpak in het sociaal domein. De focus ligt op de rol van wethouders en raadsleden: wat kunnen zij doen, en wat moeten ze laten, om de integrale ondersteuning van mensen en gezinnen met een hulpvraag op verschillende gebieden, te stimuleren, te ondersteunen of op zijn minst niet te frustreren?

Het onderzoeksrapport werd 8 juni 2018 aangeboden aan Jantine Kriens, Algemeen directeur van de VNG, tijdens de slotbijeenkomst van de Village Deals met alle wethouders en beleidsadviseurs van de deelnemende gemeenten.