Sinds het van kracht worden van de Wmo 2015 zijn gemeenten nog meer verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners. Belangrijk thema hierbij is de informele zorg, zoals mantelzorg, buurthulp en vrijwillige inzet.

Mantelzorg: de rol van gemeenten

De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mantelzorgers via algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Het betreft mantelzorgers van cliënten die in de gemeente wonen en die geen gebruik maken van langdurige zorg. Kijk op de themapagina 'Mantelzorg en de Wmo 2015' voor meer informatie over het mantelzorgbeleid sinds 2015.

Publicaties & Brieven