In week 45 (3 - 5 november) behandelt u de begroting VWS (35570 XVI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en GGZ
  1.1 Overgang van cliënten naar de Wet langdurige zorg: Zorgkantoren dienen te zorgen voor de vergoeding van de zorg voor cliënten die met terugwerkende kracht onder hun verantwoordelijkheid vallen.
  1.2 Consultatiefunctie: hiervoor moet een betaaltitel komen in de Zvw
  1.3 Dakloosheid: de aanpak van dak- en thuisloosheid dient in een volgend kabinet structureel geborgd te worden.
   
 2. Preventie: het is nodig
  • te investeren in de sociale basis en dit financieel mogelijk te maken bij gemeenten;
  • ruimte te geven aan zorgverzekeraars en zorgkantoren om in de regio’s domein overstijgend te kunnen investeren en experimenteren;
  • te zorgen dat er een betaaltitel in de ZVW komt voor professionals om te kunnen overleggen over preventie in individuele casussen;
  • te komen tot wetgeving om ongezonde producten (met veel vet en suiker) terug te dringen en een brede preventiestrategie gericht op wonen, armoedebestrijding en aanpak schulden voor kwetsbare groepen uit te werken.
   
 3. Wonen en Zorg: VNG wil samen met VWS én met BZK investeren in een lange termijn plan om de groeiende vraag naar woningen en zorginfrastructuren aan te pakken
   
 4. Club- en buurthuizen, vrijwilligersorganisaties en corona
  4.1 Buurt- en dorpshuizen: verdere rijkscompensatie voor de coronaschade bij deze relevante ‘voorliggende’ voorzieningen blijft noodzakelijk, verhoging in 2020 en verstrekking in 2021.
  4.2 Vrijwilligersorganisaties jeugd: wees coulant met de rijkscompensatie voor de coronaschade in deze sector, ook in 2021.