MDT is kort voor maatschappelijke diensttijd: een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 14 en 27 naar de beste versie van henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander.
MDT maakt de samenleving sterker door jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen en de kans te bieden zich te ontwikkelen en vrijwillig in te zetten.

Jaartal

2022

Gemeente

Djawad Ahmadi werkt bij MDT op Zuid en Stichting Werkshop, de moederstichting. Hij vertelt ons over de samenwerking van MDT op Zuid met gemeenten. MDT op Zuid is een MDT-traject gericht op statushouders. Djawad is zelf een vluchteling en heeft in verschillende AZC’s gewoond. Vanuit zijn geschiedenis en passie werkt hij met vluchtelingen. Vanaf 2019 begon hij als projectleider bij MDT op Zuid met kleine klasjes, die toen nog alleen draaiden om taalles.

“Vanuit daar is het balletje gaan rollen. Deze plek is nu echt een community voor statushouders.”

De reis van de jongere
Elke jongere krijgt een coach en er zijn zes dagen in de week verschillende activiteiten waar ze aan meedoen, van workshops en oefenen met de Nederlandse taal, tot gezellige spelletjesavonden en zaalvoetbal: “Eén keer in de maand organiseren we een taalcafé met leden van een Rotterdamse studentenvereniging. Daarnaast organiseren jongeren soms voor elkaar activiteiten. Zo organiseerde een oud MDT’er bijvoorbeeld wiskundelessen.” Ook doen de jongeren iets terug voor de samenleving: “De jongeren doen mee aan zogenoemde ‘giving-backs’, waarbij ze bijvoorbeeld helpen in daklozencentra, klusjes doen bij mensen met beperkingen of een wandeling met ouderen.”

MDT op Zuid biedt deze jongeren ook praktische maatschappelijke begeleiding: “Wij ondersteunen met postzaken, huisvesting en financiële problematiek waar we kunnen. Dit zijn zaken die voor ons normaal zijn, maar door de taalbarrière voor hen niet. Denk bijvoorbeeld aan het helpen met brieven die binnenkomen over huurtoeslag, het vinden van een huisarts, het helpen bij schuldproblematiek of het vertalen van regels en afspraken vanuit de huurcorporatie.”

Wanneer MDT op Zuid waardevol is voor de integratie van jongeren? “Ik zou zeggen: zo snel mogelijk. Als je kán, zou ik direct investeren in de taal. Niet alleen de taal op school, maar je moet zorgen dat de jongeren onder de mensen komen. Het echt bezig zijn met de taal door te spreken is het allerbelangrijkste.”

Meerwaarde van MDT op Zuid voor de jongeren
Djawad ziet dat de jongeren twee dingen vinden bij MDT op Zuid: “Ze vinden hier een extra huis én tegelijkertijd een plek waar ze nog meer met taal bezig kunnen zijn. Ze komen altijd vanuit een collectivistische samenleving, waarbij ze hun achterbuurman nog kennen bij voor- en achternaam. Hier hebben ze hoogstens alleen hun familie. Dit programma is voor hen dus ook een mechanisme om met hun eenzaamheid om te gaan.” Daarnaast komen de jongeren in aanraking met allerlei verschillende culturen en mensen: “Dankzij de activiteiten in daklozencentra of met mensen met een beperking, leren ze wat er allemaal speelt in de maatschappij. Juist deze andere referentiekaders helpen hen in hun ontwikkeling.”

Samenwerking met gemeenten
MDT op Zuid werkt samen met de Gemeente Schiedam, Nissewaard en Rotterdam. Djawad ziet veel meerwaarde van de samenwerking met gemeenten, zowel voor zijn team als voor de gemeente. De levering van kandidaten en hulp bij de werving is voor Djawad belangrijk: “Zo kunnen wij gemakkelijker door en hoeven wij ons daar niet op te focussen.”

“De gemeenten ondersteunen de jongeren op het zakelijke vlak en wij bieden de ondersteuning op het praktische en informele gebied."

Hij benadrukt het belang van de samenwerking met de jongerenconsulenten van de gemeente: “Elke donderdag werkt er een jongerenconsulent van de gemeente bij ons op kantoor in het kader van onze samenwerking. Dankzij het sparren met elkaar kan je met elkaars inzichten de aanpak van een jongere aanpassen, zodat die beter bij de jongere aansluit. Je kan de jongere zo echt centraal zetten.”

Daarnaast noemt Djawad het waardevolle verschil tussen de formele gemeente en het informele MDT-traject: “De gemeenten ondersteunen de jongeren op het zakelijke vlak en wij bieden de ondersteuning op het praktische en informele gebied. Dit koppelen wij terug aan de gemeente. Zo werken wij samen aan het welzijn van de jongeren.”

Toekomst
“We hebben een formule die werkt. Het is een concept dat je overal kunt toepassen, maar die staat of valt met passie. Het is mijn droom dat we dit concept landelijk kunnen uitdragen.”

 

Gerelateerde links