In 2022 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten gaan inburgeringstrajecten inkopen en inburgeraars een traject op maat aanbieden.

Ons standpunt

De regie op inburgering gaat naar gemeenten. Gemeenten staan volledig achter het doel van dit nieuwe inburgeringsstelsel: inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee laten doen in de maatschappij. Maar als de randvoorwaarden niet op orde zijn, kunnen gemeenten geen nieuwe taken op zich nemen. Het is nodig dat er voldoende middelen zijn en dat de wet uitvoerbaar is.

Heeft u een vraag over de nieuwe Wet inburgering?

Stel uw vraag via: inburgering@vng.nl of telefonisch: 070-3738393. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1475 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 januari 2021 om 08:56

Presentaties Inburgering in uitvoering oktober - november 2020

Vanaf 2022 is het zover, dan treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Gemeenten bereiden zich voor op hun nieuwe regierol. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG organiseren online sessies. De presentaties zijn beschikbaar op de website van Divosa.

Brieven en publicaties