De Wet inburgering 2021 is vanaf 1 januari 2022 van kracht. De regie op de uitvoering van de inburgering ligt bij de gemeenten. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de nieuwe Wet inburgering. 

Regierol gemeenten: Ondersteuning VNG

Gemeenten zijn in het nieuwe inburgeringsstelsel verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inwoners gedurende hun inburgering. De VNG en ketenpartners bieden ondersteuning. Bekijk ook de video waarin VNG-commissielid Cees van Eijk uitlegt hoe gemeenten invulling geven aan hun regierol.

Heeft u een vraag over de nieuwe Wet inburgering?

Stel uw vraag via: inburgering@vng.nl of telefonisch: 070-3738393. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1288 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 januari 2022 om 13:28

Brieven en publicaties