De nieuwe Wet inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. De regie op inburgering komt bij de gemeenten te liggen. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de nieuwe Wet inburgering. Op deze pagina vindt u alle informatie die voor gemeenten relevant is. 

Heeft u een vraag over de nieuwe Wet inburgering?

Stel uw vraag via: inburgering@vng.nl of telefonisch: 070-3738393. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

1235 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 3 juni 2021 om 10:20

Brieven en publicaties