De Wet inburgering 2021 is vanaf 1 januari 2022 van kracht. De regie op de uitvoering van de inburgering ligt bij de gemeenten. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk. 

Heeft u een vraag over de nieuwe Wet inburgering?

Stel uw vraag via: helpdeskvluchtelingen@vng.nl of telefonisch: 070-3738393. We zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Asiel en integratie

2319 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 28 september 2023 om 14:47

Brieven en publicaties