Vanaf 2021 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe wet inburgering. Gemeenten gaan inburgeringstrajecten inkopen en gaan inburgeraars een traject op maat aanbieden.

Nieuws

Ons standpunt

De regie op inburgering gaat naar gemeenten. Gemeenten staan volledig achter het doel van dit nieuwe inburgeringsstelsel: inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee laten doen in de maatschappij. Maar als de randvoorwaarden niet op orde zijn, kunnen gemeenten geen nieuwe taken op zich nemen. Het is nodig dat er voldoende middelen zijn en dat de wet uitvoerbaar is.