De regie op inburgering ligt in het nieuwe inburgeringsstelsel bij gemeenten. Het is belangrijk dat de werkprocessen van gemeenten goed zijn ingericht en dat medewerkers toegang krijgen tot de voor hen relevante informatie over de inburgeraar. Er moeten voorbereidingen getroffen worden voor informatievoorziening. Divosa, DUO, het ministerie van SZW en de VNG ondersteunen gemeenten bij de voorbereidingen en implementatie van de Wet inburgering.

Op deze pagina vindt u verschillende ondersteuningsproducten op het gebied van informatievoorziening die gemeenten hierbij op weg helpen. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nuttige informatie over dit onderwerp.

Overzicht voor gemeenten

Wat is de impact van de nieuwe inburgeringstaken voor gemeenten op informatievoorziening rond inburgeringsplichtigen? Welke stappen kunnen gemeenten zetten in de voorbereiding en wie moeten hierop aangehaakt worden? Onderstaande producten bieden antwoord op deze vragen en helpen gemeenten op weg.

Privacy in de nieuwe Wet inburgering

De VNG heeft verschillende ondersteuningsproducten ontwikkeld over de gemeentelijke verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Deze producten bieden een basis voor een zorgvuldige uitvoering van de wet conform de geldende privacywetgeving.

Leveranciers

Voor informatievoorziening van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering zijn gemeenten afhankelijk van de leveranciers van maatwerkapplicaties. De VNG heeft een handreiking ontwikkeld voor gemeenten met daarin de stappen die nodig zijn om tot goede afspraken te komen met deze leveranciers. De handreiking gaat onder meer in op de vormen van inkoop (sourcing) en de aandachtspunten die volgen uit de wet- en regelgeving.