Praktijkvoorbeelden (31)

Filter resetten

Nieuwe wet inburgering: Venlose integrale aanpak 

In de geest van de wet stimuleert de gemeente Venlo inburgeraars om maximaal zelfredzaam te worden. Alles wordt in het teken van dit doel gezet: maatwerk in de aanpak, het naadloos samenspel met de aanbieder, en het sturen op effecten.

2023

Pilot regioplaatsing in Oisterwijk

Regio Hart van Brabant is de eerste regio in Nederland die heeft getest met een regionale opvanglocatie op het azc in Oisterwijk. Regioplaatsing houdt in dat vergunninghouders en kansrijke asielzoekers zo dicht mogelijk bij hun toekomstige woonplaats worden opgevangen.

2021

Inburgeren 'in tijd van de baas': unieke pilot in Schijndel

Sinds kort hebben de inwoners van Meierijstad die hun inburgering bij WSD volgen, de mogelijkheid om hun inburgering 'in de tijd van de baas' te doen. Zij krijgen een arbeidscontract voor de uren die zij werken én de uren die...

2022

MDT (Maatschappelijke Diensttijd) op Zuid

MDT is kort voor maatschappelijke diensttijd: een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 14 en 27 naar de beste versie van henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander...

2022

Statushouders leren werkend Nederlandse taal

Inwoners met een niet-Westerse achtergrond begeleiden naar werk én tegelijkertijd de Nederlandse taal leren. Het gaat om inwoners die een uitkering via de Participatiewet krijgen.

2022

Integrale aanpak kwetsbare jonge statushouders

45 jongeren die tussen val en schip vielen. Er is nu een schakelprogramma voor deze doelgroep die het regulier niet redden en uitstromen op ISK onderwijs. Er is een integrale aanpak tussen wonen, scholing, werk en vrije tijd. Er wordt...

2022

Regelen kinderopvang essentieel voor slagen inburgering

Met het ingaan van de Wet inburgering 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de inburgering. Hier komt veel bij kijken. Om de inburgering te laten slagen is een aantal zaken van belang om te regelen...

2022

‘Van kwetsbaarheid naar veerkracht’

De gemeenten Roermond en Leudal richten zich op jongvolwassen Eritreeërs. Door een laagdrempelige, toegankelijke insteek en een intensieve integrale aanpak van taal, participatie en wonen worden alle leefgebieden aangepakt om zo de zelfredzaamheid te vergroten en daarmee kans op langdurige...

2022

Inburgering+ (IB+)-routes

Tijdens de pilot worden door de regio Midden-Brabant zogeheten spilfunctionarissen ingezet. Deze hebben als taak de verbinding en samenwerking te versterken tussen regionale partners (aanbieders van taal en participatie) die met statushouders te maken krijgen. Dit mondt uit in een...

Arbeidsmarktregio Midden-Brabant 2022

De Taalsnelweg naar werk

De gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden streven met het duale traject ‘De Taal-snelweg naar werk’ ernaar nieuwkomers te koppelen aan de werkvraag van lokale werkgevers. Avres verzorgt jobcoaching op de werkvloer en VluchtelingenWerk is verantwoordelijk voor het taalonderwijs, waar praktijkgerichte...

2022