Inwoners met een niet-Westerse achtergrond begeleiden naar werk én tegelijkertijd de Nederlandse taal leren. Het gaat om inwoners die een uitkering via de Participatiewet krijgen. 

Jaartal
2021
Gemeente

Zodra een nieuwe statushouder in de gemeente Dronten komt wonen, koppelt de gemeente die aan een ervaringsdeskundige. Dit zijn nieuwkomers die al wat langer in de gemeente Dronten wonen. Zij hebben hun weg gevonden, nemen deel aan de maatschappij en hebben een eigen netwerk. Waardevol om met hen samen te werken. Dronten is hierin uniek.  

Aan de pilot Inburgering deden in totaal 44 mensen mee, als voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari 2022 ingaat. Het gaat hier heel specifiek om de Z-route (de zelfredzaamheidsroute) van de nieuwe wet. De gemeente werkt ook samen met diverse bedrijven.
Van de 44 mensen zijn inmiddels 31 mensen naar vermogen aan het werk: betaald, vrijwillig of als werkervaringsplaats. Als schoonmaker in een bakkerij, als prikker bij de GGD voor vaccinaties, als vrijwilliger in een bloemenzaak en als kok in een restaurant. Zij leren al werkend de Nederlandse taal.
De deelnemers ontwikkelden een ritme, leerden mensen kennen en bouwden een netwerk op en ze krijgen de taal beter onder de knie.  

Integreren en participeren gaan hand in hand in deze pilot. Deelnemers bouwen een netwerk op, komen uit hun isolement. Ze nemen weer deel aan de maatschappij; voelen dat ze ertoe doen. Erbij horen.
Een van de deelnemende bedrijven is zo enthousiast en staat open om een grotere groep te begeleiden. Je merkt aan alle kanten dat niet alleen de gemeente de statushouders een kans willen geven, maar dat bedrijven dit ook willen.
Het restaurant heeft het door de coronamaatregelen zelf erg moeilijk, maar vindt het belangrijk om de deelnemers een kans te geven om het vak te leren van haar kok. Met deze aanpak verkleint men voor een grote groep de afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor de Z-route van de wet is dat heel belangrijk. Dat zijn de mensen die wel participeren, maar de taal nog niet voldoende machtig zijn. Op deze manier lukt dat wel. 

De resultaten worden uit de pilot meegenomen in de Z-route van de nieuwe Wet Inburgering. Dronten wil met deze aanpak ook andere gemeenten inspireren om het op een andere manier aan te pakken.
Om deze doelgroep naar werk te begeleiden naar werk is creativiteit nodig. Simpel een sollicitatiebrief met cv sturen, werkt meestal niet. Ga met deze mensen mee naar een bedrijf. Laat zien waar hun kwaliteiten liggen. Dat wordt in een gesprek vaak duidelijk. Pak het op een andere manier aan. Wees inventief. Gebruik dit voorbeeld. Dat heeft deze doelgroep echt nodig. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.