Sinds kort hebben de inwoners van Meierijstad die hun inburgering bij WSD volgen, de mogelijkheid om hun inburgering 'in de tijd van de baas' te doen. Zij krijgen een arbeidscontract voor de uren die zij werken én de uren die ze met inburgering bezig zijn. 

Jaartal

2022

Gemeente

Experiment

Met de nieuwe Inburgeringswet moet nog volop geëxperimenteerd worden en de WSD is één van de eerste organisaties in Nederland die hier concreet mee aan de slag is gegaan. De combinatie van werken en inburgeren met een arbeidscontract is nieuw. Met dit pilot doen 10 vluchtelingen aan mee. Het gaat vooral om statushouders die vanwege hun lagere leerbaarheid al een grote achterstand hebben met de Nederlands taal en hiermee een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Mensen die hiervoor kiezen, waren voorheen afhankelijk van een uitkering. Tijdens hun inburgering doen zij al werkervaring op, ontwikkelen nieuwe kennis en vaardigheden en bereiden zich voor op een baan na hun inburgering. 

Wildgroei

De ‘oude’ vluchtelingenwet van 2013 bepaalde dat vluchtelingen zelf hun inburgering moesten regelen en dat leidde tot een wildgroei aan inburgeringscursussen en projecten. “De nieuwe wet legt de regie nu niet alleen bij de vluchteling maar ook bij de gemeente en dat maakt het ook mogelijk om met werkgevers projecten af te spreken. 

Russom Araya

Is de eerste die het arbeidscontract officieel ondertekende bij Textiel Sorteercentrum Het Goed. Hij is sorteerder en beoordeelt dus of ingeleverde kleding geschikt is voor verkoop. In Eritrea werkte hij in de bouw, een heel andere baan, maar Russom is blij met de mogelijkheden die hem nu geboden worden in Schijndel.

“Ik ben blij dat ik hier ben en vind het fijn hier”, zo liet hij via een tolk weten. Want Nederlands is voor hem nog een moeilijke taal “maar ik doe mijn best het te leren”. En dat gaat wat gemakkelijker als je bestaanszekerheid hebt in de vorm van een vaste baan en hulp van je omgeving.