Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor:

  • het inplannen van de afspraken met de kandidaten voor de afname van de leerbaarheidstoets
  • het beschikbaar stellen van afnamelocaties
  • de begeleiding bij de afname van de toets

Op deze pagina vindt u verschillende ondersteuningsproducten op het gebied van de leerbaarheidstoets die gemeenten hierbij op weg helpen. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nuttige informatie over dit onderwerp.

Overzicht voor gemeenten

Wat is de impact van het uitvoeren van de leerbaarheidstoets voor gemeenten? Welke keuzes moeten gemaakt worden in de voorbereiding? Onderstaande producten bieden antwoord op deze vragen en helpen gemeenten op weg.

Er vindt een webinar plaats over de leerbaarheidstoets op:

Maatwerkondersteuning

Daarnaast is het zoals bij elk onderdeel van de Wet inburgering 2021 mogelijk om maatwerkondersteuning aan te vragen. Heeft u daarin interesse? Kijk dan op de pagina ‘Maatwerkondersteuning implementatie nieuwe Wet inburgering’

Meer informatie

Wilt u eens met ons in gesprek, wenst u meer informatie over de implementatie van de Wet inburgering 2021 of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via inburgering@vng.nl of 070-3738393.