Met de invoering van de nieuwe wet inburgering (Wi2021) per 1-1-2022 wordt de Leerbaarheidstoets (LBT) geïntroduceerd als verplicht onderdeel van de brede intake door gemeenten. De leerbaarheidstoets wordt afgenomen met behulp van door DUO beschikbaar gestelde software met de naam Optimum. Optimum wordt beschikbaar gesteld als een SaaS-dienst (software as a service) en hoeft dus niet vooraf op de afnameapparaten te worden geïnstalleerd.

Om gebruik te kunnen maken van de afnamesoftware moet worden voldaan aan een aantal eisen voor:

 • de afname-apparatuur
 • de internetverbinding
 • overige eisen.

Eisen aan de afname-apparatuur

De aanschaf en het beheer van de afname-apparatuur is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is een werkstation voor de toetsbegeleider nodig en afname-apparatuur voor de kandidaten.

Werkstation van de toetsbegeleider

Aan het werkstation van de toetsbegeleider t.b.v. het gebruik van het Optimum Supervisor dashboard, worden geen extra eisen gesteld en kan dus een regulier werkstation van de gemeente zijn. In principe kan het Supervisor dashboard gebruikt worden op alle type apparaten, inclusief tablets. In de praktijk zijn de beste ervaringen opgedaan met een Windows apparaat met chrome browser.

Afname-apparatuur voor de kandidaten

Er kunnen verschillende type apparaten ingezet worden voor het afnemen van de toets. Het gebruik van een iPad of Android tablet als afname-apparaat is niet toegestaan. De weergave en de werking van de LBT op deze apparaten is onvoldoende om een betrouwbaar toetsresultaat te kunnen garanderen.

Voor de groep analfabeten en digibeten is een apparaat met touchscreen noodzakelijk. Het is aan de gemeente om te bepalen hoeveel touchscreen apparaten er nodig zijn.

Om de toets correct weer te geven en kandidaten op verschillende apparaten dezelfde toetservaring te bieden moet binnen de volgende kaders gewerkt worden:

De afbeeldingen op het scherm moeten een minimale grootte hebben. Deze grootte wordt bereikt op apparaten met minimaal een 13 inch scherm, bij een resolutie van 1080*1920.

Het dringende advies is om gebruik te maken van Windows apparatuur, met of zonder touchscreen. Windows apparatuur heeft in de praktijk aangetoond een stabiele en betrouwbare afnameomgeving te bieden.

Windows apparaten moeten voldoen aan de volgende hardware specificaties:

 • Processor: Intel i3 – generatie 6. Bij voorkeur Intel i5 – generatie 5 Broadwell
 • Intern geheugen: Minimaal 4 GB (aanbevolen 8 GB of meer);
 • OS: Microsoft Windows 10 of hoger
 • 13 inch scherm (of groter)
 • Native resolutie van 1080*1920

Onderstaande apparaten lijken ook te werken, maar zijn slechts beperkt functioneel getest met de afnamesoftware. Bij gebruik van deze apparatuur bestaat het risico dat de toets niet of niet op een juiste wijze kan worden afgenomen.

Het advies is dan ook om deze apparatuur niet in te zetten.

 • Chromebooks, al dan niet met touchscreen, moeten worden ingesteld op een (native) resolutie van 1080*1920. Schermgrootte vanaf 13 inch.
 • iMacs of MacBooks met Chromebrowser, al dan niet met touchscreen, moeten worden ingesteld op een (native) resolutie van 1080*1920. Schermgrootte vanaf 13 inch.
 • iMacs of MacBooks met Chromebrowser, al dan niet met touchscreen, met een lagere resolutie dan 1080*1920. Deze devices kunnen door schaling van de browser passend gemaakt worden (uiterlijk 90%). Indien de content niet volledig getoond kan worden na het afschalen zijn de devices NIET toegestaan.

Eisen aan de internetverbinding

Elk afnamestation moet beschikken over een internetverbinding met een snelheid van minimaal 5Mbps. Met deze snelheid zijn instructievideo’s goed afspeelbaar.

Overige eisen

De volgende eisen gelden voor het gebruik en de toegang tot de afname-apparatuur en de afnamespeler Optimum.

 • Op de afname-apparaten moet de Chrome browser worden geïnstalleerd. Om de toets veilig en betrouwbaar te kunnen afnemen dient Chrome in de zogenaamde kiosk mode te worden gestart. Zie hieronder de stappen die u moet uitvoeren. Het gebruik van de kiosk mode is verplicht.
 • Inloggen op het afnameapparaten met gebruikersnaam en wachtwoord is verplicht. Daarnaast moet voor het afnemen van de toets ook ingelogd worden in Optimum.
 • De afname-apparaten en de daarop geïnstalleerde software wordt tijdig voorzien van nieuwe versies en updates.

Aandachtspunten

 • Zorg dat de tijdinstelling op de afnamestations goed ingesteld staat. Een instelling op bv een foutieve tijdzone kan ertoe leiden dat een toets niet opgestart kan worden.
 • Zorg dat de weergave op de afnamestations ingesteld staat op 100%. Een instelling op bv 150% zorgt voor een ongewenste weergave van de toets.

Chrome starten in Kiosk mode

Onderstaande stappen dienen op alle afname-apparaten eenmalig te worden uitgevoerd.

 1. Creëer een snelkoppeling op het bureaublad voor Chrome.
 2. Click rechtermuisknop en ga naar properties/eigenschappen
 3. Verander bij target/doel de url naar "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -kiosk https://minerva.optimumassessment.com/spa/assessment-login/#/CWPR
 4. Druk op apply/toepassen
 5. Zorg dat er geen andere tabbladen van Chrome op dat moment open staan.
 6. Click op de snelkoppeling
 7. Chrome zal de startpagina van Optimum laden.
 8. Kandidaat kan het examen maken.
 9. Nadat de kandidaat klaar is kan met alt F4 Chrome gesloten worden.