Met de invoering van de Wet inburgering 2021 is de leerbaarheidstoets (LBT) geïntroduceerd als verplicht onderdeel van de brede intake. Er komen vragen en meldingen binnen over de browser waarin de toets moet worden geopend; de afname verloopt niet soepel. De verplichte browser wijzigt naar Chrome.

Gemeenten zijn onder de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inplannen van de afspraken met de kandidaten voor de afname van de leerbaarheidstoets, het beschikbaar stellen van afnamelocaties en de begeleiding bij de afname van de toets.

Wijziging technische gegevens

Na gebruik in de praktijk door de gemeenten zijn er veel vragen en meldingen binnengekomen over de browser waarin de toets moet worden geopend, onder andere dat de afname niet soepel verloopt. De leerbaarheidstoets wordt momenteel afgenomen met behulp van de door DUO beschikbaar gestelde software, Optimum. Eerder is gecommuniceerd dat Optimum moet worden geopend in de Safe Exam Browser. Op basis van de vele vragen en meldingen is besloten om de verplichte browser aan te passen naar Chrome.

De volgende eisen gaan dan gelden voor het gebruik en de toegang tot de afname-apparatuur en de afnamespeler Optimum.

  • Op de afname-apparaten moet de Chrome-browser worden geïnstalleerd. Om de toets veilig en betrouwbaar te kunnen afnemen dient Chrome in de zogenaamde kiosk mode te worden gestart. Hoe u dit doet staat uitgelegd bij 'Eisen aan devices voor afnemen LBT.'

Meer informatie