Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Dit is onderdeel van de brede intake. De toetsbegeleider van de gemeente - die de toets afneemt - volgt hiervoor een training Toetsbegeleiding leerbaarheidstoets.

Inschrijven voor de Training toetsbegeleiders leerbaarheidstoets van Bureau ICE doet u via de website van Bureau ICE.

Voorafgaand aan deze training moet eerst (zelfstandig) de trainingsmodule worden gevolgd voor Optimum. Deze vindt u hier.

Keuzes maken in uw gemeente

Voordat u zich inschrijft is het van groot belang om binnen de gemeentelijke organisatie te bepalen:

  • Hoe de toets begeleiding uitgevoerd gaat worden (zelfstandig of regionaal, zelf of uitbesteding).
  • Wie deze taak gaat uitvoeren, aan de hand van het geschetste profiel van de toets begeleider.

Deze keuzes worden ook benoemd en uitgewerkt in de impactanalyse van de VNG.

Profiel toetsbegeleider

Het profiel van deze toetsbegeleider ziet er als volgt uit:

  • Goede communicatieve & sociale vaardigheden
  • Goede communicatieve vaardigheden met mensen die weinig Nederlands spreken
  • Goede administratieve en computervaardigheden
  • Stevige doch vriendelijke, geduldige persoonlijkheid
  • Culturele sensitiviteit

Inschrijven voor de training

Op de website ziet u de momenten waarop de trainingen (één dagdeel) worden aangeboden (vanaf 8 november).

In eerste instantie (tot 1 januari 2022) staat de inschrijving voor deze training open voor één persoon per gemeente. Vanaf 1 januari tot en met 1 april kunnen er nog tot drie personen per gemeente worden getraind.

Het is echter goed mogelijk dat de grote gemeenten, met meer dan 250 inburgeringsplichtigen op jaarbasis, in januari al twee getrainde toets begeleiders moeten hebben. Als dit het geval is, dan kunt u dit melden bij projectteam inburgering van de VNG. Dan kijken we welke mogelijkheden er zijn.

Meer informatie

Op de overzichtspagina over de leerbaarheidstoets vindt u alle beschikbare informatie over dit onderwerp voor gemeenten. Zo vindt u hier onder andere een link naar de ‘vraag en antwoord’ op dit onderwerp.

Nieuwe wet

Samen met DUO, het ministerie van SZW en het COA ondersteunen Divosa en de VNG gemeenten in de voorbereidingen en implementatie van de Wet inburgering 2021 die op 1 januari 2022 in werking treedt. In het nieuwe stelsel ligt de regie op inburgering bij gemeenten. Het doel is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving.

Zie ook: