Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Om de leerbaarheidstoets af te kunnen nemen, heeft de toetsbegeleider een account nodig in het afnamesysteem. De gemeente meldt hiervoor de begeleider aan bij DUO.

Account aanvragen in het afnamesysteem

De leerbaarheidstoets geeft gemeenten inzicht in het Nederlandse taalniveau dat een inburgeraar kan bereiken en wordt gebruikt bij het inrichten van de verdere inburgeringsroute. Om het account in het afnamesysteem aan te maken en vrij te geven moeten de toetsbegeleider en gemeente aan een aantal eisen voldoen: 

  • De toetsbegeleider heeft de training van Bureau ICE gevolgd en is gecertificeerd
  • De gemeente, waarvoor de begeleider de leerbaarheidstoets afneemt, geeft haar toestemming door aan DUO

Toestemming doorgeven aan DUO

Vanuit DUO is er een formulier beschikbaar gesteld dat gemeenten kunnen gebruiken om hun toestemming door te geven of in te trekken. Het heeft de voorkeur om de toetsbegeleiders aan te melden op het moment dat zij al gecertificeerd zijn. Daarnaast kan met het formulier worden aangegeven dat een gemeente met een (uitvoerende) gemeente samenwerkt. Dit is relevant in de volgende situaties: 

  • Uw gemeente heeft geen zicht op de namen van de toetsbegeleiders aangezien een andere gemeente dit organiseert. Door aan te geven dat u met deze gemeente samenwerkt, kunnen zij de betreffende toetsbegeleiders voor u aanmelden. 
  • Uw gemeente heeft wel zicht op de namen van de toetsbegeleiders maar aangezien u samen werkt met een (uitvoerende) gemeente wilt u toekomstige aanmeldingen of intrekkingen uit handen geven. 
  • Uw gemeente werkt samen met 1 of meerdere gemeente(n) en er is een kans dat de toetsen in groepen inburgeringsplichtigen, afkomstig uit verschillende gemeenten, worden afgenomen. Door aan te geven dat u samenwerkt, kan de toetsbegeleider vanuit 1 account de toetsen klaarzetten. 

Vragen

Heeft u vragen over het formulier? Neem dan contact op met het servicecentrum Inburgering van DUO via (050) 599 9191. 

Meer informatie