In het kennisdossier Naleving nieuwe Wet inburgering vindt u stapsgewijs informatie over de inrichting van preventie, toezicht en naleving van de verplichtingen uit de Wet inburgering 2021. We vullen dit kennisdossier regelmatig aan met nieuwe informatie en documentatie. De informatie is bedoeld voor beleidsmedewerkers en uitvoerders van de Wet inburgering.

De nieuwe regierol van gemeenten bestaat uit verschillende taken, waaronder:

  • inkopen van inburgeringstrajecten
  • doen van een inburgeringsaanbod aan de inburgeraar
  • verrichten van een brede intake
  • opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP)
  • financieel ontzorgen van de inburgeraar

Vanaf de aanmelding van de inburgeraar bij uw gemeente wilt u dat de inburgeraar stimulerende en duidelijke informatie krijgt. U wilt preventief handelen en ervoor zorgen dat de inburgeraar de Wet inburgering 2021 spontaan naleeft. Toch kan het zo zijn dat ondanks de stimulerende, preventieve inzet een inburgeraar onvoldoende zijn afspraken nakomt. De inburgeraar heeft een aantal verplichtingen. Hierop organiseert u toezicht en handhaving. 
In de handreiking 'Naleving nieuwe Wet inburgering' vindt u het wettelijk (handhavings)kader, de ruimte voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en inzichten en tips om spontane naleving van de inburgeringsverplichtingen te bevorderen.

Op de website van Divosa vindt u een uitgebreide Q&A pagina (divosa.nl), ingedeeld op thema.