Het kennisdossier

In het kennisdossier Naleving nieuwe Wet inburgering vindt u handvatten die u helpen bij het inrichten van preventie, toezicht en naleving voor de Wet inburgering 2021. We vullen dit kennisdossier regelmatig aan met nieuwe informatie en documentatie. Het is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers, maar is interessant voor iedereen die betrokken is bij (de uitvoering van) deze wet.

In het nieuwe inburgeringsstelsel spelen gemeenten een centrale rol in de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. Ook bent u als gemeente verantwoordelijk voor het handhaven van de verplichtingen van de inburgeraar en voor de kwaliteit van het inburgeringsaanbod.

Het maatschappelijke doel van de nieuwe Wet inburgering is dat alle inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig mee kunnen doen aan de Nederlandse samenleving. De wet gaat volgens planning in op 1 januari 2022.

Contact

VNG Naleving ondersteunt gemeenten bij de inrichting van preventie, toezicht en naleving van de verplichtingen uit de Wet inburgering. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!