Nieuws
16 mei 2024
Brief aan parlement
Ten behoeve van Rondetafelgesprek op 22 mei 2024 over Staatscommissie demografische ontwikkelingen (thema participatie en integratie) Het door de Staatscommissie voorgestelde scenario van gematigde groei van de bevolking, d.m.v. beheerste immigratie, lijkt een verstandige keuze om de effecten van vergrijzing op te vangen. Het maakt mogelijk om gericht ruimtelijk beleid...
2 vrouwen in gesprek
23 april 2024
Overige brief
Geachte heer IJzerman, In uw brief vraagt u de VNG te reageren op het wetsvoorstel voor de Verzamelwet 2025 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U geeft aan dat de Verzamelwet 2025 technische wijzigingen en kleine beleidsmatige wijzigingen bevatten. Op één onderdeel, de wijziging van artikel XI Wet...
asielzoekers krijgen les
21 maart 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders inburgering en integratie, Woensdag 27 maart debatteert u met demissionair minister Van Gennip over Inburgering en Integratie. Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor drie onderwerpen: De financiële middelen voor de Inburgeringswet zijn ontoereikend voor gemeenten; Verbeter de mogelijkheden voor dualiteit (inburgering & participatie); Neem obstakels voor...
Klas
4 oktober 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid, U heeft volgende week de begrotingsbehandeling SZW. Bijgevoegd treft u het position paper aan van de VNG. Hier gaan we in op de volgende acht punten: Structureel borgen bestaanszekerheid op de lange termijn: Rijk: breng landelijk de basis op orde...
Mevrouw met een aantal rekeningen en rekenmachine voor zich
21 september 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 27 september debatteert u met demissionair minister Van Gennip over Inburgering en Integratie. Vanuit de VNG vragen we uw aandacht voor vier onderwerpen: De structurele financiële middelen voor de Inburgeringswet zijn ontoereikend voor gemeenten; Zet de ingeslagen weg om de wet te verbeteren voort, zoals...
2 vrouwen in gesprek