Podcast
Een onafhankelijk onderzoek, onder opdrachtgeverschap van VNG én SZW heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen nodig is om de wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat SZW wil uitrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten. Peter Heijkoop, wethouder...
29 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 5 februari debatteert u over Inburgering en Integratie. Per 1 januari 2021 moet het nieuwe inburgeringstelsel van kracht worden. Wij, VNG en Divosa, steunen de hoofdlijn en ambitie van de nieuwe wet: meer nieuwkomers participeren sneller. Echter, zonder voldoende middelen en mogelijkheden om regie te...
Overig
Onafhankelijk onderzoek door AEF, in opdracht van SZW en VNG, naar kosten die nodig zijn voor de uitvoering van de inburgeringswet.
16 september 2019
Brief aan kabinet
TISB/U201900726
Geachte heer Koolmees, Hierbij ontvangt u de reactie van de VNG op de wetsconsultatie inburgering naar aanleiding van uw adviesverzoek van 25 juni jl.
25 juni 2019
Mailing namens G4, G40 en Divosa t.b.v. AO 27 juni 2019 met aandachtspunten voor het nieuwe inburgeringsstelsel. We gaan in het bijzonder in op de financiële kaders en de betaalbaarheid en op de uitvoerbaarheid van enkele inhoudelijke bepalingen.