Organisatie

Ministerie van VWS, DSP

Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2021

Handreiking voor het organiseren van logeerzorg voor ouderen. Deze handreiking is geschreven voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar is ook zeker relevant voor zorgaanbieders en andere organisaties en medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van logeerzorg.

Logeerzorg is een (zwaardere) vorm van respijtzorg, ofwel vervangende mantelzorg. Het gaat om een tijdelijk verblijf voor mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben om hiermee hun mantelzorgers te ontlasten. Deze handreiking heeft met name betrekking op logeerzorg gericht op ouderen (en hun mantelzorger, hoofdzakelijk vanuit de Wmo) maar heeft ook raakvlakken met de zorg vanuit de Wlz en Zvw.

Met deze handreiking worden antwoorden gegeven op de meest gestelde vragen over de organisatie en financiering van logeerzorg. De handreiking laat met behulp van voorbeelden uit de praktijk zien wat mogelijkheden zijn om logeerzorg te organiseren en te financieren en welke overwegingen hierbij een rol spelen. Deze handreiking is hiermee geen blauwdruk of advies, maar een inspiratiedocument en een hulpmiddel, gevormd door ervaringen van andere gemeenten.