Nieuws
Factsheet
Soms hebben inwoners extra hulp en ondersteuning nodig, wanneer ze die zelf of vanuit hun netwerk niet kunnen organiseren. Zij kunnen dan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze Raadgever leest u hoe u als raadslid het beleid in uw gemeente hierop versterken. Raadgever Maatschappelijke ondersteuning...
Handreiking
Handreiking voor het organiseren van logeerzorg voor ouderen. Deze handreiking is geschreven voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar is ook zeker relevant voor zorgaanbieders en andere organisaties en medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van logeerzorg. Logeerzorg is een (zwaardere) vorm van respijtzorg, ofwel vervangende mantelzorg. Het...
Mantelzorger thuis bij oudere man
20 oktober 2020
Brief aan parlement
In week 45 (3 - 5 november) behandelt u de begroting VWS (35570 XVI). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en GGZ 1.1 Overgang van cliënten naar de Wet langdurige zorg: Zorgkantoren dienen te zorgen voor de vergoeding van de zorg voor cliënten...
Man stapt uit auto in rolstoel
Overig
Mezzo heeft veel ervaring in het afstemmen van het respijtaanbod op de vraag die leeft bij burgers, iets waar veel gemeenten mee worstelen. Graag deelt Mezzo in de Respijttool per stap haar kennis, tips en tricks. Mezzo Respijttool
De Woudlopersgids is een digitaal handboek waarin de lezer een bepaald pad met vragen/deelonderwerpen volgt. Door te klikken op een onderwerp verschijnen daarachter allerlei documenten. De deelonderwerpen, knelpunten en vragen zijn door gemeenten aangeleverd. De Woudlopersgids is toegankelijk via een gidspad: een pdf van waaruit u door kunt klikken op...
Factsheet
Hoe betrokken is uw gemeente op mantelzorgers? Hoe is de ondersteuning van mantelzorgers geregeld? Weet u wat er wordt gedaan aan mantelzorgwaardering en past dit bij de behoefte van de mantelzorgers? In deze Raadgever reiken we raadsleden informatie en handvatten aan hoe zij hierop kunnen inzetten.