Nieuws
Maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten kunnen weer subsidie aanvragen voor een project Maatschappelijke Diensttijd. Als MDT-organisatie geeft u jongeren de kans een stap te zetten naar hun toekomst en wordt u onderdeel van een landelijk netwerk dat stimuleert en kwaliteiten bundelt.
De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn een belangrijk middel om vrijwilligerswerk te erkennen en te waarderen, maar ook om potentiële vrijwilligers te stimuleren. Gemeenten kunnen vrijwilligersorganisaties aansporen om mee te dingen en zo in de schijnwerpers te komen.
ZonMw publiceert maandag 13 november 3 subsidieoproepen bestemd voor kortlopende projecten met maatschappelijke diensttijd (MDT): 1 voor gemeenten, 1 voor onderwijsinstellingen en 1 voor maatschappelijke organisaties. Door deze kortlopende MDT-projecten kunnen de organisaties kennismaken met MDT.
Movisie start in oktober het 'Leernetwerk regie op lokale mantelzorgondersteuning'. Dit leernetwerk bestaat uit 3 fysieke bijeenkomsten aangevuld met 2 online inloopuren. Een beleidsmedewerker bij een gemeente en coördinator bij een mantelzorg ondersteunende organisatie kunnen zich hiervoor als duo aanmelden
Het communicatieprogramma Zorg van Nu van het ministerie van VWS lanceerde onlangs een gratis nieuwe e-learning over zorginnovaties. Doelgroep zijn Wmo-consulenten, cliëntondersteuners en andere professionals werkzaam in het sociaal domein en welzijnswerk.
In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelden PROOF Adviseurs en Ecorys een ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. Hiermee wordt samenwerking tussen ketenpartijen geoptimaliseerd om overbelasting en depressieve klachten bij mantelzorgers terug te dringen.
Onder de titel 'Nooit te oud om te beginnen' publiceerde Samen Ouder Worden een e-book met inzichten en tools uit 4 jaar waarin samen met ouderen op zoek werd gegaan naar de waarde van zingeving en meedoen. Samen Ouder Worden is een programma van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
Zoals eerder bericht, biedt ZonMw gemeenten en onderwijsinstellingen weer subsidiemogelijkheden om een kort project voor Maatschappelijke Diensttijd te organiseren. De deadline voor het aanvragen van subsidie is verschoven van 28 februari naar 20 april 2023, 14.00 uur.
Een erkende positie van mantelzorg en informele zorg in beleid, zorg, sociale basis, werk en school. Verbinding en samenwerking met (het netwerk van) de mantelzorger. Individuele ondersteuning, gevarieerd en op maat. Dat is waar staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) werk van wil maken.
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt jongeren tussen de 14 en 27 jaar een kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en tegelijkertijd iets terug te doen voor de maatschappij. Al ruim 30.000 jongeren hebben meegedaan aan MDT.