Nieuws
ZonMw publiceert maandag 13 november 3 subsidieoproepen bestemd voor kortlopende projecten met maatschappelijke diensttijd (MDT): 1 voor gemeenten, 1 voor onderwijsinstellingen en 1 voor maatschappelijke organisaties. Door deze kortlopende MDT-projecten kunnen de organisaties kennismaken met MDT.
Movisie start in oktober het 'Leernetwerk regie op lokale mantelzorgondersteuning'. Dit leernetwerk bestaat uit 3 fysieke bijeenkomsten aangevuld met 2 online inloopuren. Een beleidsmedewerker bij een gemeente en coördinator bij een mantelzorg ondersteunende organisatie kunnen zich hiervoor als duo aanmelden
Het communicatieprogramma Zorg van Nu van het ministerie van VWS lanceerde onlangs een gratis nieuwe e-learning over zorginnovaties. Doelgroep zijn Wmo-consulenten, cliëntondersteuners en andere professionals werkzaam in het sociaal domein en welzijnswerk.
In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelden PROOF Adviseurs en Ecorys een ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. Hiermee wordt samenwerking tussen ketenpartijen geoptimaliseerd om overbelasting en depressieve klachten bij mantelzorgers terug te dringen.
Onder de titel 'Nooit te oud om te beginnen' publiceerde Samen Ouder Worden een e-book met inzichten en tools uit 4 jaar waarin samen met ouderen op zoek werd gegaan naar de waarde van zingeving en meedoen. Samen Ouder Worden is een programma van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
Zoals eerder bericht, biedt ZonMw gemeenten en onderwijsinstellingen weer subsidiemogelijkheden om een kort project voor Maatschappelijke Diensttijd te organiseren. De deadline voor het aanvragen van subsidie is verschoven van 28 februari naar 20 april 2023, 14.00 uur.
Een erkende positie van mantelzorg en informele zorg in beleid, zorg, sociale basis, werk en school. Verbinding en samenwerking met (het netwerk van) de mantelzorger. Individuele ondersteuning, gevarieerd en op maat. Dat is waar staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) werk van wil maken.
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) biedt jongeren tussen de 14 en 27 jaar een kans om gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontdekken, anderen te ontmoeten en tegelijkertijd iets terug te doen voor de maatschappij. Al ruim 30.000 jongeren hebben meegedaan aan MDT.
Vrijwilligerswerk is een levend beleidsterrein is waar politiek gezien breed waarde aan wordt gehecht. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Het onderzoeksrapport adviseert ook over mogelijkheden tot verbetering van het beleid.
Wat is nodig om logeerzorg te organiseren, welke partijen moeten worden betrokken en welke afspraken moeten worden gemaakt, wie financiert logeerzorg, waar moet je allemaal aan denken en welke stappen zet je? Er leven veel vragen over logeerzorg bij gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders.