Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Dat is de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar loopt van 26 september tot en met 2 oktober. Het ministerie van VWS faciliteert de Week als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.

Communicatiemiddelen en handreiking voor gemeenten

Iedereen kan aansluiten bij de Week tegen Eenzaamheid, dus ook gemeenten. Voor activiteiten in deze week zijn communicatie- en aankledingsmiddelen beschikbaar, zie voor meer informatie:

Als gemeente kunt u uw  lokale aanpak versterken door deel te nemen aan de Week tegen Eenzaamheid. In de handreiking leest u welke rol de gemeente kan pakken.

Save the date: landelijke opening Week tegen Eenzaamheid

Op woensdag 25 september is de netwerkconferentie Landelijke opening Week tegen Eenzaamheid. Meer informatie volgt nog.