In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelden PROOF Adviseurs en Ecorys een ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. Hiermee wordt samenwerking tussen ketenpartijen geoptimaliseerd om overbelasting en depressieve klachten bij mantelzorgers terug te dringen.

Handreiking ketenaanpak

In de Handreiking ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers (1,4 MB) wordt de werkwijze met - en het opzetten van - de ketenaanpak uiteengezet. De ketenaanpak is in 3 pilotregio’s getest: Rotterdam-Overschie, Harderwijk/Ermelo en Midden-Drenthe. Daarmee is inzichtelijk gemaakt wat de uitdagingen en kansen van de ketenaanpak zijn. Een regiegroep begeleide de ontwikkeling, hierin zaten vertegenwoordigers van VWS, MantelzorgNL, Movisie, de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg, Trimbos, Regio Rijnmond, Regio Drenthe, Regio Noord-Oost Gelderland, Actiz en GGZ Nederland. 

Ketenaanpak bij congres mantelzorgondersteuning

De pilotgemeenten verstellen over hun ervaringen met de ketenaanpak tijdens het Congres Toegankelijke Mantelzorgondersteuning op 15 juni in Utrecht. De deelnemers krijgen ook handvatten voor het verbeteren van hun eigen ketensamenwerking.

Meer informatie

Bij de handreiking hoort ook een film (YouTube) die het belang van de ketenaanpak benadrukt. De workshop Depressiepreventie bij mantelzorgers is bedoeld voor professionals van verschillende partijen die met de ketenaanpak willen werken. De workshop helpt de handreiking om te zetten in de praktijk.