Het communicatieprogramma Zorg van Nu van het ministerie van VWS lanceerde onlangs een gratis nieuwe e-learning over zorginnovaties. Doelgroep zijn Wmo-consulenten, cliëntondersteuners en andere professionals werkzaam in het sociaal domein en welzijnswerk.

Inspiratie, informatie en handvatten om het gesprek aan te gaan

De doelgroep wordt in de Slimme Zorg van Nu e-learning wegwijs gemaakt in de mogelijkheden van zorgtechnologie specifiek in en rondom huis, en leert hoe ouderen, mantelzorgers en cliënten geadviseerd kunnen worden over het gebruik hiervan. Het doel van de e-learning is om professionals in het sociaal domein en welzijn te inspireren, te informeren en handvatten te geven om het gesprek over zorgtechnologie en slimme hulpmiddelen met mensen thuis aan te gaan.