De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. De cliëntondersteuning voor jeugd (en gezin) is ook in de Wmo 2015 geregeld (dus niet in de Jeugdwet).

VNG-koplopersproject

28 Koplopergemeenten geven een stevige impuls aan het doorontwikkelen van clientondersteuning. In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken de 28 gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie zal de ervaringen beschikbaar stellen aan alle gemeenten.

Nieuws

VNG fora

Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning

Deze VNG-handreiking bevat vooral praktische handvatten en praktijkvoorbeelden.

Inspiratiegids cliëntondersteuning voor gemeenten

Heeft u als gemeente cliëntondersteuning hoog op de agenda staan, en wilt u andere gemeenten in uw regio inspireren om ook hiermee aan de slag te gaan? Dan is de inspiratiegids van Movisie een handig hulpmiddel.