De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. De cliëntondersteuning voor jeugd (en gezin) en voor werk en inkomen is ook in de Wmo 2015 geregeld (dus niet in de Jeugdwet of de Participatiewet).

Actueel: het VNG-koplopersproject

Op dit moment geven 26 nieuwe koplopergemeenten een stevige impuls aan het doorontwikkelen van cliëntondersteuning. Deze vierde en laatste groep brengt het totaal aantal deelnemende gemeenten op 92. In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken de gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie stelt de ervaringen beschikbaar aan alle gemeenten.

Publicaties & Brieven