De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. De cliëntondersteuning voor jeugd (en gezin) en voor werk en inkomen is ook in de Wmo 2015 geregeld (dus niet in de Jeugdwet of de Participatiewet).

VNG-koplopersproject

In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie stelt de ervaringen beschikbaar aan alle gemeenten.

Publicaties & Brieven