De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. De cliëntondersteuning voor jeugd (en gezin) en voor werk en inkomen is ook in de Wmo 2015 geregeld (dus niet in de Jeugdwet of de Participatiewet).

VNG-koplopersproject

Momenteel geven 26 nieuwe koplopergemeenten een stevige impuls aan het doorontwikkelen van cliëntondersteuning. In het project Koplopers Cliëntondersteuning, uitgevoerd door de VNG, werken de gemeenten samen met Movisie, Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Movisie zal de ervaringen beschikbaar stellen aan alle gemeenten. Deze vierde en laatste groep brengt het totaal aantal deelnemende gemeenten op 92. 

Nieuws