Op basis van analyse van bestaande data voorspelt het Wmo-Voorspelmodel het toekomstig gebruik van Wmo-voorzieningen per wijk. En wat voor Den Haag werkt, kan ook voor de andere 354 gemeenten werken. Het is immers voor elke gemeente van belang om te weten of de Wmo betaalbaar blijft en de inwoners de hulp geboden kan worden die ze nodig hebben. 

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

De gemeente Den Haag heeft in de afgelopen jaren een voorspelmodel ontwikkeld dat op basis van reeds beschikbare data de vraag naar en kosten van Wmo-voorzieningen in de stad vrij nauwkeurig kan voorspellen. Het model kan vijf jaar vooruit ‘kijken’ en maakt het mogelijk om voor een aantal gegroepeerde maatwerkvoorzieningen te anticiperen op de ontwikkeling in aantallen en euro’s in de komende jaren. Daarnaast zijn er variabele parameters opgenomen waarmee scenario-analyse mogelijk is.

Bij de ontwikkeling van het model in Den Haag is de VNG betrokken geweest. Naast het lokale model is begin 2020 een landelijk model opgeleverd. Dit landelijke model is op 19 juni 2020 door Den Haag overgedragen aan VNG, met als doel dit verder te ontwikkelen zodat het geschikt is voor gebruik door alle Nederlandse gemeenten, met al hun specifieke kenmerken.

Het model leidt tot meer inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van de Wmo, en genereert stuurinformatie voor:

1. Capaciteitsplanning;
2. Kostenbeheersing, bijvoorbeeld via inkoop van voorzieningen;
3. Preventie.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de finalisten van de #GemeenteDelers