Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Update van de handreiking uit de 2017. In deze handreiking zijn zoveel als mogelijk de ervaringen en opgedane kennis verwerkt uit het Koploperproject cliëntondersteuning van de VNG. Belangrijke accenten zijn:

  • Cliëntondersteuning is onafhankelijk van zorgaanbod en toegangsbepaling.
  • Clientondersteuning moet vindbaar zijn voor de inwoners en doorverwijzers.
  • Maak duidelijk waarvoor er een beroep op kan worden gedaan.
  • De ingekochte cliëntondersteuning is levensbreed (domeinoverstijgend).
  • Zorg voor de juiste kwaliteit aan cliëntondersteuning in de gemeente: een juiste mix van formele en informele cliëntondersteuners.
  • Zorg ervoor dat de juiste expertise beschikbaar is (lokaal of regionaal).