De interculturele zorgconsulenten vervullen een brugfunctie tussen huisarts en patiënten en hun mantelzorgers met een migratie achtergrond. Zij geven uitleg en voorlichting in de eigen taal (Turks/Arabisch/Berbers) over ziektes, leefstijl, behandeling en gezondheidszorg in Nederland. 

Jaartal

2023

Gemeente

Praten over gezondheidsklachten met de huisarts kan voor sommige patiënten lastig zijn. Zeker als u niet in uw eigen taal kan uit leggen wat uw klachten zijn. Daarom is in Dordrecht een project gestart, waarbij interculturele zorgconsulenten de huisartsenzorg ondersteunen. Twee zorgconsulenten (van Turkse en Marokkaanse afkomst) die helpen patiënten om in eigen taal (Turks, Arabisch, Marokkaans) en vanuit de eigen cultuur met de huisarts te praten over gezondheidsproblemen.

Participatie en integratie

Naast hun reguliere taken proberen ze patiënten te stimuleren tot participatie en integratie in de maatschappij waardoor de zelfredzaamheid van patiënten met een migratie achtergrond worden verbeterd.