Eén op de 3 inwoners in  uw gemeente is waarschijnlijk mantelzorger. In totaal zijn er zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Zij zorgen  voor een naaste en doen daarmee belangrijk ‘werk’. Hun mantelzorguren staan gelijk aan maar liefst 850.000 voltijdbanen in de zorg! Tegelijkertijd is bijna één op de 9 mantelzorgers overbelast. Vallen zij uit, dan vergroot dat onder andere de druk op de professionele zorg. Heeft uw gemeente nog geen mantelzorgondersteuningbeleid of -plan? Stel dit dan nu op, of kijk wat er nog meer mogelijk is. Mantelzorgondersteuning helpt uitval van mantelzorgers te voorkomen.

Mantelzorgers zorgen met liefde, maar de zorg valt hen soms ook zwaar. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben om hun zorgtaken te combineren met werk en gezin, of op leeftijd zijn. De komende jaren zal het aantal overbelastte mantelzorgers toenemen vanwege de vergrijzing: over 10 jaar telt Nederland 2 miljoen 75+’ers.

Zorg ook als gemeente voor voldoende ondersteuning en help daarmee de kosten te beheersen

Overbelasting van mantelzorgers heeft niet alleen effect op de zorg voor hun naaste, op hun eigen kwaliteit van leven, maar het zorgt ook voor een hogere druk in de zorg én heeft financiële consequenties. Recent onderzoek toont aan dat het inzetten op preventieve ondersteuning en het inrichten van goede voorzieningen voor mantelzorgers loont. Zo blijkt bijvoorbeeld de inzet van een mantelzorgmakelaar voor werkende mantelzorgers 500 euro aan maatschappelijk voordeel op te leveren. Het inrichten van respijtzorg (bijvoorbeeld tijdelijke logeerhuizen) voor deze groep mantelzorgers levert zelfs tot 1000 euro op. 

Schuif de problematiek daarom niet voor u uit en stel een mantelzorgplan op of breid deze verder uit waar nodig.

Download het stappenplan met concrete handvatten:


Hulp of advies nodig? Bel het mantelzorgadviesteam!

Het adviesteam kan u helpen bij het opstellen of het verder invullen van uw mantelzorgbeleid, maar ook bij het vinden van goede voorbeelden of advies bij het opstellen van contracten? Het Adviesteam Mantelzorg is nog tot zeker eind 2021 bereikbaar voor vragen: 030 - 659 22 20 (telefoon en whatsapp) of per mail via: adviesteam@mantelzorg.nl.

Bram Vaessen, contractmanager Wmo bij de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, vroeg het adviesteam bijvoorbeeld om hulp bij het inventariseren van behoeften van mantelzorgers en hoe hij deze informatie kon gebruiken bij het opstellen van een contract.