Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het aantal gebruikers per Wmo-categorie voor de komende 5 jaar bij ongewijzigd beleid. Het instrument voorziet gemeenten in hun behoefte aan meer sturingsinformatie in het sociaal domein. Begin december zijn de definitieve cijfers van 2021 toegevoegd aan de GMSD.

Hoe werkt het Wmo-voorspelmodel?

Het Wmo-voorspelmodel werkt met de Wmo-cijfers die halfjaarlijks door gemeenten worden aangeleverd voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Algoritmen rekenen de getallen door en komen zo tot een prognose per Wmo-categorie. Zo wordt voor gemeenten inzichtelijk hoeveel inwoners, bij ongewijzigd beleid, naar verwachting in de komende 5 jaar gebruik gaan maken van bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en ondersteuning thuis. De informatie is beschikbaar op gemeente- en op wijkniveau.

Update definitieve cijfers 2021

In mei dit jaar is het model reeds geüpdatet met de voorlopige cijfers over 2021. In december zijn de definitieve Wmo-cijfers over 2021 door gemeenten aangeleverd. Ten opzichte van eerder dit jaar zijn er slechts kleine verschillen waarneembaar.

Evaluatie

In oktober is gestart met de evaluatie van het Wmo-voorspelmodel. De evaluatie heeft als voornaamste doel om de toegevoegde waarde en feitelijke bruikbaarheid van het model in beeld te krijgen en zo een gewogen besluit te kunnen nemen over de voortgang en eventuele doorontwikkeling. Op basis van een uitgezette enquête, open tafel gesprekken met gemeenten en resultaten uit onderzoeken van 2 master theses worden de resultaten nu geëvalueerd. In het eerste kwartaal van 2023 vindt hierover een terugkoppeling plaats.

Heeft u vragen? stuur een e-mail naar wmovoorspelmodel@vng.nl

Meer informatie