Nieuws en informatie over Wmo-voorzieningen als hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer e.d., en informatie over afbakening met onder andere de Wlz.

Vragen en antwoorden Faillissement Hulpmiddelencentrum (HMC)

Deze vragen en antwoorden worden regelmatig aangevuld met nieuwe informatie die gedurende de transitiefase bekend wordt. Aan de inhoud van deze vragen en antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.

Juridische vragen over huishoudelijke hulp

Op het gebied van de ‘aangepaste Wmo’ (de Wmo 2015) kwamen bij de VNG rond 2015 veel (vooral juridische) vragen binnen over de huishoudelijke hulp. De vragen en antwoorden verzamelden we in onderstaande PDF. 

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Pagina over de verstrekking van hulpmiddelen als maatwerkvoorziening binnen de Wmo 2015. O.a. met de Handreiking inkoop hulpmiddelen, en informatie over sporthulpmiddelen en complexe en spoedsituaties.

Publicaties & Brieven