Ledenbrief nummer

Lbr. 23/045

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Aanleiding en achtergrond

In de ledenbrief van 18 januari 2023 (Lbr. 23/002) hebben wij u gevraagd om toestemming te geven om de data van het Inlichtingenbureau (hierna IB) te mogen verstrekken aan het Centraal Planbureau (hierna CPB). Het CPB zou een onderzoek uitvoeren naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven in de komende 3 tot 5 jaar. Daartoe zou het CPB de data van het IB combineren met eigen data en analyseren op basis van zijn eigen ramingssystematiek.