Als onderdeel van de VNG voert VNG Realisatie projecten, programma’s en structurele diensten uit vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). De GGU is een krachtig instrument waarmee gemeenten grote voordelen behalen door samen opgaven te organiseren. 'Samen organiseren' is het leidende principe van alles wat we doen binnen de GGU. De Taskforce Samen Organiseren en het College van Diensverleningszaken dragen dit principe (dat het bestaan van de GGU legitimeert) uit. Het is tijdens de ALV in 2017 ook de aanleiding geweest om het fonds GGU op te richten. Meer hierover leest u op de afzonderlijke pagina over Samen organiseren.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen.