Organisatie

Expertiseteam Reikwijdte rol gemeenten in de Wmo t.a.v. oudere inwoners met een zorgvraag

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2020

Hoe te anticiperen op het toenemend aantal ouderen (en daarbinnen het aantal 80+) en het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de Wmo? Het VNG-bestuur vroeg een Expertiseteam hierover om advies. Het adviesmaakt duidelijk dat nú aanpassingen aan de Wmo nodig zijn, omdat de wet in de huidige vorm niet toekomstbestendig is.

Het Expertisteam concludeert ook dat dat veel oplossingen voor vraagstukken omtrent het ouder worden buiten de Wmo liggen, op andere beleidsterreinen. Dat vraagt een integrale visie en beleid op het ouder worden van Rijk, gemeenten en maatschappelijke partners. Het Expertiseteam wijst op de noodzaak om lokaal én landelijk actief het gesprek te voeren over het ouder worden, de versterking van het normale leven, en wat van mensen zelf (en van elkaar) mag worden verwacht en wat van de overheid. Het advies is 26 november 2020 aangeboden aan het VNG-bestuur, het bestuur heeft de aanbevelingen overgenomen. Hieronder de uitgebreide reactie op het advies.