Nieuws
Overig
Hoe te anticiperen op het toenemend aantal ouderen (en daarbinnen het aantal 80+) en het groeiend aantal mensen dat een beroep doet op de Wmo? Het VNG-bestuur vroeg een Expertiseteam hierover om advies. Het adviesmaakt duidelijk dat nú aanpassingen aan de Wmo nodig zijn, omdat de wet in de huidige...
Handreiking
Nederland heeft ongeveer 2,2 miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking of een laag IQ. Hiervan is vier tot zes procent lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender- of intersekse persoon (LHBTI). Een groep die vaak onzichtbaar is en waarvan maar weinig mensen het bestaan beseffen. Gemeenten doen er goed aan deze groep...
Foto bij publicatie LHBTI's Movisie
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen, woensdag 15 januari debatteert u met minister De Jonge over de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen. Tevens heeft uw Commissie ingestemd met het verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) het rapport van de 'Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen' voor vandaag 12.00 uur te mogen ontvangen.
12 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/096
VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over landsdekkende en structurele samenwerking in de regio. We hebben met elkaar en met de minister en de staatssecretaris afgesproken dat dat voor het einde van dit kalenderjaar is geregeld. Wat dat betekent leest u in deze ledenbrief. Deze werkstructuur houdt in...
Samenwerken: vier handen die allemaal een stukje van de puzzel in elkaar schuiven
12 juli 2019
Ledenbrief
Lbr 19/053
VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen een werkstructuur ontwikkeld die moet zorgen voor een sluitend netwerk waarmee in elke regio de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociaal domein tot stand komt. Deze werkstructuur is in maart jl. in het bestuurlijk overleg VWS-VNG-ZN gepresenteerd. We willen toewerken naar een...
Ouderen lopen buiten met mantelzorger