Ledenbrief nummer

Lbr. 19/096

VNG heeft met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over landsdekkende en structurele samenwerking in de regio. We hebben met elkaar en met de minister en de staatssecretaris afgesproken dat dat voor het einde van dit kalenderjaar is geregeld. Wat dat betekent leest u in deze ledenbrief.

Deze werkstructuur houdt in dat de drie financiers in de regio (gemeenten, zorgverzekeraar(s) en zorgkantoor) de verantwoordelijkheid hebben voor en aanspreekbaar zijn op de kwaliteit van de samenwerking.

Voor gemeenten is de samenwerking met zorgverzekeraars (en zorgkantoren) al langer een belangrijk speerpunt. Afgelopen voorjaar heeft de VNG met ZN afspraken gemaakt over landsdekkende en structurele samenwerking in de regio. Op deze manier kan de samenwerking in alle gemeenten maximaal vorm krijgen. De afspraken laten zien dat de samenwerking voor beide partijen belangrijk is.

Eind december 2019 regionale aanspreekpunten

De komende weken gaat het VNG bureau alle regio’s langs om op te halen wie de bestuurlijke aanspreekpunten zijn voor  de zorgverzekeraar en zorgkantoor in de regio. Deze wederzijdse aanspreekbaarheid is de basis van de werkstructuur. We willen immers de vrijblijvendheid voorbij. Voor gemeenten wordt zo duidelijk bij wie zij moeten zijn bij het zorgkantoor en de zorgverzekeraars en vice versa.

Hulp nodig?

Regio’s die hulp nodig hebben bij het organiseren van hun aanspreekpunt(en) kunnen zich melden bij Nynke van Zorge (nynke.vanzorge@vng.nl, 06 28 36 14 23). We adviseren u dit zo snel mogelijk te doen in verband met de relatief korte tijd tot 31 december.

Tot slot: wat is ‘de regio’?

Als uitgangspunt voor de samenwerking tussen de financiers is gekozen voor de zorgkantoor-regio’s. Met deze indeling is behalve de verbinding met de Zorgverzekeringswet ook de verbinding met de Wet langdurige zorg (Wlz) geborgd.
Via deze link vindt u een PDF met een overzicht van de regio-indeling.