Op 20 januari is het Wmo-voorspelmodel landelijk beschikbaar gesteld. Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het gebruik van de Wmo voor de komende 5 jaar op gemeente- en wijkniveau.

Dit betreft zowel Wmo totaal als de verschillende deelcategorie├źn zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen en diensten. Hierdoor kunnen scenarioanalyses worden gemaakt en kunnen voorspellingen tussen gemeenten worden vergeleken. Meerdere gemeenten zetten het Wmo-voorspelmodel in om hun beleid te bepalen, waaronder Groningen en Velsen.

Workshops afgerond

In februari en maart vonden diverse workshops plaats voor gebruikers en data scientists. De gemeenten hebben hierdoor extra inzicht verkregen en concrete handvaten om met het voorspelmodel lokaal aan de slag te gaan. Hierdoor zijn diverse gemeenten al met het model gaan werken. Ook zijn er steeds meer gemeenten die het model hebben aangevuld met lokale data. Hierdoor wordt de voorspelling actueler en vaak nog meer passend bij de lokale situatie.

Meer informatie