Organisatie

VNG

Jaar van uitgifte

2018

Sinds de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning van haar inwoners. De nieuwe verantwoordelijkheden, bevoegdheden maar ook middelen die hieruit voortvloeien zijn essentieel in het bewaren van de openbare orde en veiligheid. Steeds meer opgaven omvatten namelijk zorg- én veiligheidsaspecten en vragen een integrale, casusgerichte (keten)benadering.

Denk aan personen met verward gedrag, (de)radicalisering, kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarom probeert de VNG in deze green paper het gesprek op gang te brengen tussen alle partners over een essentieel onderdeel van de transformatie van het sociaal domein: de verbinding van zorg, welzijn, veiligheid en straf.

Onze oproep: Pak door met de transformatie van het sociaal domein en gebruik de verbinding van zorg en veiligheid als katalysator.