Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Gemeenten hebben wettelijke taken op dit gebied (zie 'Rol van gemeenten' hieronder).

 

Actueel:

Het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ (GHNT)  is vanaf 1 juni 2022 opgegaan in het programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Lopende activiteiten en afspraken zijn ingevlochten in het Toekomstscenario.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben wettelijke taken zoals de taak om maatregelen te nemen om kindermishandeling te bestrijden.

Vraag en antwoord

Veiligheid voorop: ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop, is passende hulp geboden en moeten daders worden aangepakt. Justitiepartners (politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering) en Veilig Thuis leveren daaraan een bijdrage met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Publicaties & Brieven