Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen één van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken op dit gebied. Lees meer

 

Programma Geweld hoort nergens thuis

Het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt er aan om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een aantal wettelijke taken op dit gebied, zoals de taak om maatregelen te nemen om kindermishandeling te bestrijden.

Meldcode huiselijk geweld

Sinds 1 januari 2019 is het een professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, door professionals vertaald in vermoedens van acute en structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode.

Handelingsprotocol Veilig Thuis

In Nederland zijn 26 regionale Veilig Thuis-organisaties, die fungeren als advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is het expertisecentrum voor alle vormen van verwaarlo­zing, mishandeling en geweld in huiselijk kring. Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol een helder inzicht hoe het samenspel tussen hen en Veilig Thuis verloopt en welke afwegingen Veilig Thuis daarbij maakt.

Vraag en antwoord

Veiligheid voorop: ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop, is passende hulp geboden en moeten daders worden aangepakt. Justitiepartners (politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering) en Veilig Thuis leveren daaraan een bijdrage met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Publicaties & Brieven