Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een van de grootste maatschappelijke problemen, met enorme (directe en indirecte) impact, persoonlijk én maatschappelijk. Gemeenten hebben wettelijke taken op dit gebied (zie 'Rol van gemeenten' hieronder).

 

Actueel: Programma Geweld hoort nergens thuis

Het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ werkt er aan om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving.

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben wettelijke taken zoals de taak om maatregelen te nemen om kindermishandeling te bestrijden.

Vraag en antwoord

Veiligheid voorop: ontwikkelagenda aanpak huiselijk geweld

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop, is passende hulp geboden en moeten daders worden aangepakt. Justitiepartners (politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering) en Veilig Thuis leveren daaraan een bijdrage met de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Publicaties & Brieven