Onderzoek en monitoring zijn cruciaal om te bepalen wat de juiste acties zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) echt te stoppen. Zowel in het onderzoek naar de effectiviteit in de aanpak van HGKM bij multi-probleem gezinnen als in de meerjarige impactmonitor met het CBS dashboard, zien we positieve resultaten van de gezamenlijke inspanningen van de afgelopen jaren.

Onderzoek helpt om samen met partners en regio’s de goede prioriteiten te stellen en nog eerder en vaker het geweld te signaleren en te stoppen.