Het aanpakken van onveiligheid in gezinnen en gedragsproblemen is minder kansrijk als onderliggende trauma’s verborgen blijven en niet worden aangepakt. Traumascreening en –behandeling kunnen helpen om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.

Als trauma wél wordt gesignaleerd, staan gebrek aan motivatie, onvoldoende kennis, maar ook de directe toegang tot gespecialiseerde hulp en behandeling in de weg. Trauma moet onderdeel zijn van de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen het Project Trauma van het programma Geweld hoort nergens thuis zijn 4 tools ontwikkeld.

Hieronder de 4 tools en meer informatie over het expertisecentrum Drakentemmers en de animatie 'Laat je trauma je niet verscheuren'.