Voor zover noodzakelijk voor een goede taakuitoefening worden in het kader van Veiligheid Voorop persoonsgegevens verwerkt. Het ministerie van VWS als verantwoordelijk ministerie voor de Wmo 2015 heeft aangekondigd om op korte termijn met een wetsvoorstel te komen, om de mogelijkheid voor VT om gegevens te verstrekken aan de samenwerkingspartners binnen Veiligheid Voorop te expliciteren. Voor (de medewerkers van) VT is het van belang om duidelijkheid te hebben over een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in de periode tot de aangekondigde wetswijziging in werking is getreden. Hiervoor zijn ‘Vuistregels ‘Samenwerking zorg en straf’ opgesteld. De vuistregels zijn gericht op een goede samenwerking met oog voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.