Op het Interventiepalet zie je welke interventies en maatregelen in het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling je kan inzetten volgens de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Elke interventie waar je op klikt, toont de uitleg van deze specifieke maatregel. De praktische bundeling van interventies kan je op verschillende manieren toepassen binnen straf en zorg. Wanneer je individueel bezig bent met een casus, of tijdens een netwerkoverleg, om tot een bredere samenhang van de maatregelen te komen. Er is ook een korte animatie beschikbaar met uitleg waarom het interventiepalet er zó uitziet en waar het palet voor kan worden gebruikt, wanneer en hoe. Klik hieronder om het interactieve interventiepalet te downloaden én de animatie te bekijken en te gebruiken.