Het interventiepalet is een praktisch en werkbaar overzicht van veiligheidsmaatregelen/ interventies die je kan inzetten bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Het nodigt professionals uit om breder naar de mogelijkheden van veiligheidsmaatregelen/ interventies te kijken, zo kunnen er beter en sneller in samenhang gerichte interventie worden ingezet die direct bijdragen aan de veiligheid.