Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Vaak gebeurt er zoveel binnen een gezin waar de veiligheid in het geding is dat één professional dat niet allemaal kan overzien. De situaties zijn ingewikkeld en er is veel gaande. Waar moet je beginnen? Daarvoor is het nodig dat  problemen gezamenlijk worden geordend, geconcretiseerd, geprioriteerd en vervolgens aangepakt. Dat vraagt samenwerking over organisaties en over sectoren heen.

De Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid (pdf, 150 kB) richt zich op alle professionals die in hun werk te maken krijgen met gezinnen en huishoudens waar de veiligheid structureel in het geding is. Deze visie is door de opdrachtgevers van het programma Geweld hoort nergens thuis en de betrokken organisaties omarmd. Ook de partners die samenwerken in het Landelijk Netwerk Zorg Straf hebben de visie gefaseerde ketenzorg omarmd.Onderzoek doorbraakmethode

Het Instituut Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis onderzocht hoe het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid zich verhoudt tot de eigen Doorbraakmethode. 

Dit is onderzocht met medewerking van de regio Hart van Brabant, waar het werken volgens de visie is geïmplementeerd aan de hand van de Multifocus-aanpak. Op basis van de gedeelde principes en bevindingen is de conclusie dat de Doorbraakmethode complementair is aan het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid helpt om te zien wat nodig is en de Doorbraakmethode om te doen wat nodig is. In het kort:

  • Als u erachter wilt komen wat nodig is in het huishouden, werk dan volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid.
  • Wilt u vooral weten hoe u de bureaucratie meekrijgt om te doen wat nodig is in een huishouden, gebruik dan de Doorbraakmethode.

Het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid gaat vooraf aan de Doorbraakmethode. Als je vervolgens vastloopt in de bureaucratie, komt de Doorbraakmethode in beeld om de zaken weer in beweging te krijgen. Op die manier is de Doorbraakmethode helpend om te werken volgens de visie.

Download het volledige rapport (pdf, 606 kB)