Op deze pagina's treft u een overzicht aan van instrumenten die zijn opgeleverd door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) dat liep van april 2018 t/m december 2021. 

Het programma is voor een aantal onderdelen met een jaar verlengd en vanaf 1 juni 2022 opgegaan in het programma voor het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Lopende activiteiten en afspraken zijn ingevlochten in het Toekomstscenario. Het gaat daarbij om de zogenoemde prioritaire thema’s: 

  • het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
  • het versterken van lokale (wijk)teams
  • MDA++
  • de integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling