Wanneer sprake is van een vermoeden van strafbare kindermishandeling, werken Veilig Thuis, politie/Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen. Het doel is te komen tot overleg in alle gevallen waarin de ene professional op zich het expertisegebied van de andere professional begeeft, zodat ieder in staat wordt gesteld optimaal (samen) bij te dragen aan het uiteindelijke doel: veiligheid voor kinderen. De stereotype situatie dat organisaties na elkaar in een gezin hetzelfde komen vragen en dan moeten gaan afstemmen wordt hiermee voorkomen.