In de rapportages ‘Indicatoren Kwaliteit en Impact’ is onderzocht wat de samenwerkingspartners in Veiligheid voorop hebben moeten investeren in en aan opbrengst hebben gerealiseerd uit de in 2018 benoemde verbeteracties van Veiligheid voorop. Dat is per regio in kaart gebracht. In een landelijk overkoepelend rapport worden enkele rode draden uit de regionale uitvoeringspraktijk op een rij gezet en conclusies getrokken.