De aanpak Veiligheid Voorop staat voor de vroegtijdige samenwerking op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis, de politie, het Openbaar Ministerie, de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze coalitie zet sinds 2018 in op een andere manier van samenwerken: vroegtijdig en intensief, met als doel het sneller realiseren van een veilige situatie.

De aanpak in het kort

De samenwerkingspartners zetten in Veiligheid Voorop belangrijke stappen naar het sneller realiseren van een veilige situatie voor betrokkenen (gezinnen) bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij helpt Veiligheid Voorop de professionals hun werk beter te doen.

De partners denken vanuit de betrokkenen en gezinnen, werken over eigen organisatiegrenzen heen en doen wat nodig is in de loop van een zaak.

Bij eerdere en gecoördineerde inzet neemt de kans op herhaling en escalatie af. Informatie en de betrokken professionals zo vroeg mogelijk bij elkaar brengen helpt om de situatie in het gezin beter in kaart te brengen. Door de gezamenlijke afweging op en inzet van zorg en straf kunnen op het juiste moment de juiste beslissingen worden genomen die effectiever bijdragen aan de veiligheid in die gezinnen.

Veiligheid Voorop wordt ondersteund door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn, Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) en de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Logo's van Veilig Thuis, Politie, OM, RvdK, 3RO en Justitie en Veiligheid

Meedoen? Vragen? Reacties? info@oavv.nl