De Aanpak Veiligheid voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg-straf betreft. Veiligheid voorop karakteriseert de bedoeling van deze samenwerking, als uitwerking van de Visie Gefaseerd samen werken aan veiligheid (voorheen Visie gefaseerde ketenzorg).

Bij samenloop zorg-straf werken we als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen. Vanuit de Aanpak Veiligheid voorop doen we dat als lerend netwerk: we focussen op wat in de praktijk nodig blijkt om beter werk te leveren, ondersteunen het oplossend vermogen van de professionals, ontwikkelen stap voor stap. We halen lessen op door afstemming en onderzoek, zorgen voor landelijke doorontwikkeling en bekrachtiging waar nodig en dragen de resultaten daarvan vervolgens breed uit.

Digitale informatieve bundels

We zijn goed op weg, bereiken resultaten en doen op veel verschillende praktijklokaties waardevolle ervaring op. Bekijk hier de 5 digitale bundels die op de actuele stand van zaken informatie ordenen en breed beschikbaar maken. Waarschijnlijk niet volledig, wel informatief. Iedere bundel kent 3 onderdelen:

1. Geaccordeerde documenten: documenten die ofwel op het niveau van het landelijk netwerk zorg-straf ofwel in een ander gremium zijn geaccordeerd. Deze documenten zijn onder aan deze pagina bij 'Geaccordeerde documenten' te downloaden.
     
2. Praktijkvoorbeelden:
groeidocumenten, voorbeelden van gezamenlijke inzet op zowel de casuïstiek en de aanpak als op het lerend netwerk.
     
3. Tips & links: wetenswaardigheden, die meer vertellen over het onderwerp.

We hebben geprobeerd alle genoemde professionals en document-verantwoordelijken zorgvuldig te betrekken en alle bronnen zorgvuldig te vermelden. Waar dat desondanks onvoldoende is gelukt, horen we dat graag.

De verbeteractiviteiten uit de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop komen in de bundels terug:

Logo's van Veilig Thuis, Politie, OM, RvdK, 3RO en Justitie en Veiligheid

Meedoen? Vragen? Reacties? info@oavv.nl