De Aanpak Veiligheid Voorop richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waar het de samenloop zorg-straf betreft. Veiligheid Voorop karakteriseert de bedoeling van deze samenwerking, als uitwerking van de Visie Gefaseerd samen werken aan veiligheid (voorheen Visie gefaseerde ketenzorg).

Bij samenloop zorg-straf werken we als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen. Vanuit de Aanpak Veiligheid Voorop doen we dat als lerend netwerk: we focussen op wat in de praktijk nodig blijkt om beter werk te leveren, ondersteunen het oplossend vermogen van de professionals, ontwikkelen stap voor stap. We halen lessen op door afstemming en onderzoek, zorgen voor landelijke doorontwikkeling en bekrachtiging waar nodig en dragen de resultaten daarvan vervolgens breed uit.

Logo's van Veilig Thuis, Politie, OM, RvdK, 3RO en Justitie en Veiligheid

Meedoen? Vragen? Reacties? info@oavv.nl