De waarde van het Actie-overleg zit in de kwaliteit van de samenwerking, door snel na een incident in complexe situaties afspraken te maken over wie wat doet om veiligheid te bereiken. Wanneer er een vermoeden is van samenloop tussen straf en zorg, is er aannemelijk gevaar of een dreigende crisis. Politie, Veilig Thuis en OM stemmen vroegtijdig met elkaar over de beste aanpak en het juiste samenstel van interventies. De RvdK en de reclassering sluiten waar nodig of op eigen initiatief aan. De actiegerichtheid leidt tot positieve praktijkervaringen.