Gemeenten in Beeld - Vlog #41 Arnhem

De gemeente Arnhem zet zich in voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Video/film Vlog

'We laten als gemeente zien dat we geweld tegen vrouwen niet willen accepteren. Niet op straat, niet thuis, niet op het werk', zegt wethouder Maurits van de Geijn van de gemeente Arnhem. Arnhem doet mee aan Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Van de Geijn en Karin Romeijnders, bestuursadviseur Huiselijk geweld en kindermishandling, vertellen hoe ze deze weken extra aandacht voor dit onderwerp vragen. Zo is er een indrukwekkende tentoonstelling midden in de stad met portretten van mensen die in aanraking kwamen met geweld en dapper genoeg zijn om hun verhaal te vertellen.