Nieuws
De nieuwe leidraad 'Werken aan veiligheid' geeft gemeenten handvatten voor de hulp, ondersteuning en bescherming aan inwoners die te maken hebben met onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties of ontwikkelingsbedreiging van minderjarigen. De leidraad vervangt het 'Kwaliteitskader werken aan veiligheid'.
Vrouwen met een beperking worden vaak dubbel gediscrimineerd en lopen zelfs een verhoogd risico op geweld, uitbuiting en misbruik. Dat concludeert het rapport 'Dubbel benadeeld', geschreven in opdracht van het het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en de Alliantie VN-verdrag Handicap.
In dit bericht informeren we u namens het ministerie van VWS over handhaving van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Dit in aanloop naar het schrappen van de wettelijke verplichtingen van gemeenten voor het gebruik van de VIR uit de Jeugdwet.
De intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze om meervoudige complexe problematiek, waarbij ook sprake is van huiselijk geweld, effectief aan te pakken. In 2 regio’s lopen pilots om deze werkwijze door te ontwikkelen, onderzoek wijst op positieve effecten.
De multimediale tentoonstelling 'WIJ... doorbreken de cirkel van geweld', die tot doel heeft huiselijk geweld en kindermishandeling beter bespreekbaar te maken, reist ook dit jaar nog door het land. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Stichting Open mind.
Met ondersteuning vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis gingen 5 pilotregio’s aan de slag om de aanpak tegen seksueel geweld in hun regio vorm te geven en (door) te ontwikkelen. Op basis van hun ervaringen en landelijke kennis zijn bouwstenen ontwikkeld.
De Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) ontsluit data die gebruikt kunnen worden bij de agendering, aansturing, inrichting en uitvoering van de aanpak van HGKM. Regioplan ondersteunde in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 regio's bij het werken met de Impactmonitor.
Vandaag start Orange the World, de jaarlijkse wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Dit jaar is preventie het thema van de campagne in Nederland. Ook veel gemeenten besteden in deze periode op de een of andere manier aandacht aan het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
‘Praat met elkaar’: dat is het thema van de 10e editie van de Week tegen Kindermishandeling, die op 14 november is gestart. Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn, maar tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt.